Blog

Szanowni Mieszkańcy,

W odpowiedzi na pilną potrzebę i wnioski mieszkańców, w efekcie starań samorządu gminy Kosakowo i Powiatu Puckiego, dojdzie w tym roku do tak potrzebnego i oczekiwanego remontu ulicy Wiejskiej.

Problem ubytków w nawierzchni tej drogi powiatowej, stanowiącej główną arterię komunikacyjną naszej gminy od lat był tematem naszych rozmów ze Starostą. Wprawdzie wspólnie zrobiliśmy sporo inwestycji, jednak ulica Wiejska – szczególnie po wiosennych roztopach – ciągle wymagała pilnej naprawy.
Decyzje już zapadły. Wspólnie zrealizujemy projekt  pt. „Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze – Kosakowo”.


Razem budujemy też chodnik łączący Mosty z Rewą. Przygotowując teren do tego przedsięwzięcia usunęliśmy drzewa i krzewy, dostarczyliśmy materiał – 1200 m kostki brukowej oraz przekazaliśmy kwotę 80.000 zł.

Stosunkowo niedawno partycypowaliśmy w remoncie drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino- Kazimierz, tzw. „drogi przez łąki”, której dobry stan ma dla naszych mieszkańców również wielkie znaczenie, szczególnie jeśli idzie o połączenie z Puckiem. W dwóch etapach Narodowego Projektu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011  dofinansowaliśmy ten remont w kwocie 550.000 zł.

Wspólnie z radnymi doprowadziliśmy do stworzenia w dwóch ruchliwych miejscach gminy skutecznych rozwiązań komunikacyjnych – rond w Pogórzu i Kosakowie.

Pierwsze z nich finansowały trzy podmioty: Miasto Gdynia, Powiat Pucki i Gmina Kosakowo. Nasz udział finansowy wynosił 100.000 zł przy całkowitym koszcie budowy 600.000 zł. Podział środków wynikał z przebiegu granic administracyjnych.
Rondo w Kosakowie powstało na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i dwóch dróg powiatowych. Dofinansowaliśmy jego budowę kwotą ponad 600.000,00zł, w tym przygotowanie projektu wraz z pozostałą dokumentacją.

Dla nas „razem” oznacza szybciej i więcej. Jestem pewien, że to nie koniec dobrej współpracy z Powiatem, a statuetka, jaką otrzymałem od Starosty Puckiego z adnotacją – za błyskawiczną i dynamiczną działalność na rzecz społeczności Powiatu Puckiego –ma dla mnie wymiar symboliczny i zobowiązujący.

Author: admin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>