Blog

herb   GMINA KOSAKOWO    -    WARTO TU BYĆ….

 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zmieniamy otoczenie. Powstają atrakcyjne miejsca do rekreacji i wypoczynku, Przystań Rybacka, czy ścieżki rowerowe. Nasze dzieci korzystają z nowoczesnych sprzętów i ciekawych programów edukacyjnych…

TAK SPOŻYTKOWALIŚMY UNIJNE PIENIĄDZE W LATACH 2007-2013

ROZBUDOWALIŚMY ALEJĘ ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA W REWIE

Trakt spacerowy dla  mieszkańców i turystów z ławeczkami, pergolami  i urządzeniami fitness o wartości ponad półtora miliona złotych, z pewnością przedłuży sezon turystyczny w tej malowniczej miejscowości1

 

ZAGOSPODAROWALIŚMY TEREN WOKÓŁ STAWU W PIERWOSZYNIE

Wykonano nasadzenia krzewów i roślin zielonych, trawników, ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu (m.in. ławki, kosze na śmieci) oraz montaż zestawu outdoor fitness, tj. zestawu do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.2

STWORZYLIŚMY DLA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DODATKOWĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ

Od kilku lat uczniowie szkół gminy objęci są programami edukacyjnymi, dzięki którym uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, kompetencji naukowo-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Placówki wyposażono w tablice interaktywne, multimedia i pomoce dydaktyczne. Wartość pozyskanych środków to kwota 1,7 mln zł.3

 

BYLIŚMY LIDEREM PROJEKTU TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB

Powstały kilometry ścieżek i tras pieszo-rowerowych wiodących wzdłuż lasów, morza i rezerwatów przyrody pozwalających na uprawianie sportu w uroczym otoczeniu.4

ZREWITALIZOWALIŚMY ZABYTKOWĄ ALEJĘ LIPOWĄ

Zagospodarowano tereny zielone, wybudowano chodniki, oświetlenie uliczne, wykonano nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne (w tym zabytkowych lip) wraz z budową fontanny.

5

POWSTAJE PRZYSTAŃ RYBACKA

Wybudowanych zostanie osiem budynków, wśród nich warsztatowo – socjalny, sprzedaży bezpośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Powstanie też pomost żelbetowo – stalowy, tylko kilka metrów krótszy niż molo w Orłowie, oraz pomosty pływające.

 6

SZKOŁY GMINNE W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH

SP Mosty program Comenius, SP Pogórze program Odyseja Umysłu

szkoły

 

szkoly 2

 

POWSTAJĄCA INFRASTRUKTURA MA ZAPEWNIĆ NAJMŁODSZYM MIESZKAŃCOM JAK NAJLEPSZE WARUNKI EDUKACJI

Zdj. z otwarcia Przedszkola w Dębogórzu, dla nieco starszych,  budujemy nowe gimnazjum z boiskiem i sześciotorowym basenem, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy, w szczególności młodzież.

7

KULTURA: TEATR, CHÓRY, KLUB SENIORA- mieszkańcy gminy korzystają z bogatej oferty kulturalno- rozrywkowej. Na naszym terenie działają zespoły folklorystyczne, teatr i chór młodzieżowy. Ciekawą ofertę prezentuje też Biblioteka Publiczna Gminy, w tym  Klub Małego Czytelnika, wystawy, wernisaże.

8

SPORT

- ŻEGLARSTWO JEST NASZĄ DUMĄ

Nasze dzieci i młodzież bezpłatnie smakują przygód morskich, ucząc się żeglarstwa w lokalnych klubach, a gimnazjaliści zdobywają patent żeglarski. Stale modernizowana baza pozwala naszym mieszkańcom korzystać z nadmorskiego położenia gminy. Prężnie działają też inne kluby sportowe, gdzie dzieci i młodzież mogą ćwiczyć w takich dziedzinach, jak piłka nożna, siatkówka, karate itp.

9

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY MAJĄ WIELE OKAZJI DO ZABAWY I INTEGRACJI

Dzień Dziecka, festyny, mikołajki, ferie w Gminnym Domu Kultury, olimpiady letnie i zimowe, regaty …to tylko niektóre propozycje, aby nasze dzieci nie siedziały w domu lub przed komputerem.

10

 

 

 

REMONTUJEMY DROGI, BUDUJEMY OŚWIETLENIE.

W TYM ROKU DOKOŃCZYLIŚMY TAKŻE REMONT ULICY WIEJSKIEJ.

Przy 50% pomocy finansowej z budżetu Gminy, udzielonej Zarządowi Powiatu Puckiego możliwy był remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej ul. Wiejskiej na odcinku Kosakowo- Pogórze. Dodatkowo  m.in. usunięto krzaki i odrosty, wyregulowano wysokości zjazdów i zatok, a także wymieniono nawierzchnię części chodników oraz wybudowano wyspowe progi zwalniające w ciągu drogi powiatowej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu.

11

 

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

Dofinansowaliśmy zakup samochodów dla  kosakowskiego komisariatu, współtworzyliśmy nową siedzibę dla Policji. W niektórych miejscach gminy zainstalowano monitoring.

12

PROJEKTY I PROGRAMY SPOŁECZNE

Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, również takie, które chciały podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe brały udział w projektach „Idę do pracy”, realizowanych przez tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od wielu lat finansujemy – w ramach profilaktyki zdrowotnej – bezpłatne badania stawów biodrowych dla noworodków.

13

GMINA JEST POZYTYWNIE POSTRZEGANA I WYSOKO OCENIANA

Wśród wielu wyróżnień i nagród, które otrzymała gmina jest 9 miejsce w kategorii gmin wiejskich według Rankingu Samorządów wydawnictwa Rzeczpospolita. Tym samym Gmina Kosakowo znalazła się w złotej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce.

14

 

 

Przed nami …

m.in. realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”

 

W oparciu o środki unijne zagospodarujemy prawą części ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach.  W planie: budowa nawierzchni utwardzonej, przebudowa małej architektury (ławeczki, śmietniki, słupki ograniczające, przenośne toalety, pergole, podesty widokowe). Powstanie ciąg pieszo-jezdny, zostanie wykonane oświetlenie terenu wzdłuż pasa drogowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Będzie też amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny. Planowana wartość zadania: w oparciu o kosztorys wynosi 2 188 640,81 zł brutto (udział środków własnych Gminy:  688 640,81 zł.).

15

16